Tuesday, November 6, 2007

Global flux-->What?Globalisering is een uiterst complex proces met veel negatieve sociale en ecologische gevolgen. Toch geloven wij niet dat de negatieve effecten onvermijdelijk zijn. © Protestantse Kerk Brussel 2004

No comments: